Начало

Фотографията е създаване на реални обекти, като изображения с помощта на светлината.
Съществуването на нещо реално и видимо е задължително за фотографията - факт, който се е тълкувал, като ограничение и зависимост в миналото. Съвременната фотографията е съчетание от теория, методи и способи за съхраняване на реални образи, като част от графичните изкуства, чрез използване на техника. Творческият процес се заключва в търсене и намиране на композиция, момент и осветление, като всичко това се определя от предпочитанията на фотографа, неговите умения, настроения и усет.